Generalforsamling 2018

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ASF

Mandag den 30/04 2018 kl. 18.00-20.00             

Generalforsamlingen vil finde sted i mødelokale 1 i Gigantium.

 

Klubben vil være vært for et lettere traktement kl. 17.30 – 18.00.

Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig på ilona.pedersen@a-s-f.dk

senest d. 20/4-18. Husk at angive antal spisende voksne og løbernavn.

  

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Godkendelse af dagsorden
  • Bestyrelsens beretning
  • Indkomne forslag
  • Godkendelse af det reviderede regnskab
  • Valg i henhold til lovene
  • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  • Eventuelt

På valg:

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

2 suppleanter for 1 år

Formand for 2 år

Ikke på valg:

1 bestyrelsesmedlem for 2 år

1 kasserer for 2 år

 

Der gøres opmærksom på, at man Ikke har stemmeret ved restance i klubben

For at opnå stemmeret skal man have været betalende medlem i mindst 2 måneder.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Senest 8 dage før generalforsamlingen afsendes en endelig dagsorden.

Ovenstående dagsorden er gældende, såfremt der ikke er modtaget indkommende forslag.

 

 

 

 

Posted in schedule_change and tagged .