Camp uge 32 i Hørsholm Skøjtehal

Hørsholm Kunstskøjteløber Forening afholder i uge 32 en skøjte Camp for K og M løbere.

Løbere der er tæt på at bestå basic 1 og som allerede arbejder på axel kan også deltage.

Campen er en heldags camp med frokost.

 

Ansvarlig træner vil være Oleg Tolkach og vi arbejder på at få tilknyttet en gæstetræner fra udlandet.

Pris: kr. 2500 – 3000

 

Vi vil fremsende yderligere oplysninger i maj måned.

 

 

Hilsen

HØRSHOLM KUNSTSKØJTELØBER FORENING

Henrik Skovlund

Nyhedsbrev april 2018

Kære løbere og forældre.

Hermed nyhedsbrevet for april.

Stemmeret til generalforsamlingen

Husk, at for at bibeholde din stemmeret til generalforsamling, må du ikke have restancer til klubben….

Festudvalget

Festudvalget mangler hænder og hoveder til at arrangere de kommende aktiviteter i klubben, bl.a. klubweekenden og sommerafslutningen. Hvis du har lyst til at være en del af festudvalget eller bare høre mere om det, skriv da en mail med emnet “festudvalg” til Majken Grünfeld på majken.grunfeld@a-s-f.dk

Afbud og sygdom

Husk, at give Anton besked på SMS (22563603), hvis der er træninger, du ikke har mulighed for at deltage i. Dette gælder dog ikke for løbere på skøjteskolen.

Mærkeprøver

K- og M-løbere bedes være opmærksomme på, at Teknisk Udvalg har udarbejdet en revideret mærkeprøveserie, som er at finde på klubbens hjemmeside, og som vil være gældende fra d. 15/4-18. I denne fremgår det bl.a., at der fremadrettet forelægger et aktiveringskrav, og at mærker bestået fra næste sæson og frem vil være omfattet af dette. Mærker bestået i indeværende sæson er selvfølgelig omfattet af reglerne, som mærkerne er bestået under, hvilket vil sige, at aktiveringskravet ikke er gældende her.

Sommer off-ice

Inden længe begynder planlægningen af juni måneds sommer-off-ice, som vi håber og ikke mindst forventer, at mange ønsker at deltage i. Nærmere info vil følge.

Nye medlemmer

Med isforlængelsen har medlemmer af ASF mulighed for at få træning på is i en længere periode end i mange andre klubber, hvilket har gjort, at vi den sidste tid har fået en del nye medlemmer. Vi håber, I alle vil være med til at tage godt imod de nye medlemmer!

Mål og ambitioner 

Sæsonen lakker mod enden, så måske det er ved at være på tide at få en snak med Anton om mål og ambitioner for næste sæson.

I den forbindelse vil vi gerne minde om, at ALLE klubbens løbere eller forældre (hvis løberen er 17 år eller yngre), der ønsker en dialog med Anton har mulighed for at booke et møde de fleste onsdage i tidsrummet 18.10 – 19.10. Der afsættes et kvarter til hvert møde, og da Anton som oftest vil have booket flere møder samme onsdag, vil vi bede Jer respektere tidsgrænsen og eventuelt booke en ny tid, hvis det første kvarter ikke var nok.

Mødet bookes ved at sende en mail om ønsket dato til Anton på anton.velychko@a-s-f.dk Bemærk, at det ikke er muligt at booke møder den første onsdag i en måned, da denne tid er afsat til møde med sportsudvalget.

Vigtige datoer

Fredag d. 13. april er sidste frist for tilmelding til klubweekenden. Bemærk, at der ved dette arrangement IKKE er mulighed for eftertilmelding! Husk i øvrigt også bestilling af sandwich på sedlerne, der hænger ved opslagstavlen ud for trænerrummet!

Torsdag d. 19 april vil seere af Natholdet (TV2) måske være så heldige at opleve nogle af vores løbere. Hvorfor kan vi desværre ikke afsløre i et offentligt nyhedsbrev

Lørdag d. 21. og søndag d. 22. april kommer Skov Skating forbi med et udvalg af deres varer. Kontakt dem gerne på forhånd, hvis der er særligt tøj eller udstyr, I ønsker, de medbringer.

Fredag d. 20 april er sidste frist for tilmelding til bespisning inden generalforsamlingen. Tilmeldingen sendes til ilona.pedersen@a-s-f.dk Husk at angive antal spisende voksne samt løbernavn.

Mandag d. 30. april kl. 18.00-20.00 afholdes generalforsamling i mødelokale 1 i Gigantium.

Lørdag og søndag d. 12. og 13. maj afholdes klubweekend. Derfor er den almindelige træning på disse dage aflyst.

Torsdag d. 31. maj er sæsonens sidste træningsdag på is, hvor vi planlægger at holde en sommerafslutning. Nærmere info følger.

Nyt fra Teknisk Udvalg

ASF videregiver hermed nedenstående information fra TU.

– – –

Kære klubber og trænere.

Sæsonen er nu ved at være slut, og vi har derfor i Teknisk Udvalg set nærmere på den nye mærkeprøveserie og haft vores planlagte 1. sæson-evaluering.

Vi har i denne evaluering lyttet til både kommentarer, direkte/inddirekte feedback og lignende fra både officials, udvalgsmedlemmer/bestyrrelse samt enkelte trænere, ligesom vi har udført statistik på både beståelsesprocenter, gennemsnits-GOE og –komponenter samt optalt antallet af elementer opnået med en lavere basisværdi fra konkurrencerne og sammenholdt disse med sidste år. 

Resultatet heraf kan opsummeres til 3 ting:

 • Det nuværende system har vist sig ikke at kunne sikre et solidt basisniveau

 • Det nuværende system stemmer ikke overens med konkurrencereglerne, hvilket gør, at trænere (og løbere) står i en situation, hvor de skal vælge mellem en god placering med en høj samlet score og intet mærke, eller en godkendt mærkeprøve og en ringere konkurrenceplacering grundet en lavere samlet score

 • Mange officials og trænere har opfattelsen, at mærkeprøverne ikke virker efter hensigten, og vi bør derfor som union re-tænke mærkeprøverne

Vi har derfor i TU arbejdet hårdt på at få løst ovenstående problematikker:

 • Mærkeprøvekravene strammes en smule fordelt på alle mærker i den vedhæftede revideret udgave

 • Videomærkeprøverne nedlægges og vil derfor ikke være mulige fremadrettet. TU anbefaler derfor at invitere en dommer på mesterskabsniveau eller højere ud i klubben i stedet, så løbere også kan få en mere personlig kontakt samt direkte kommentarer fra en official

 • Mærkeprøvekravene er nu sat til at stemme overens med konkurrencekravene, så ingen skal vælge mellem placering og mærke fremadrettet

Den revideret mærkeprøveserie er som nævnt vedhæftet denne mail og vil være gældende fra d. 15/4-18. Vær opmærksomme på at der fremadrettet forelægger et aktiveringskrav!

Forløbigt foreligger mærkeprøveserien kun på dansk. Vi er i TU i gang med at oversætte det hele i skrivende stund og sender det selvfølgelig ud, så snart det er muligt.

Det skal ligeledes nævnes, at der vil komme en opdatering hertil, så snart det nye GOE system (+5/-5) træder i kraft fra ISU, da der i mærkeprøveserien beskrives minimums-GOE for at bestå et mærke. Dette vil selvfølgelig ændre sig med de nye GOE’s og bliver implementeret så snart disse foreligger. Mærkeprøveindholdet vil dog ikke blive berørt heraf.

Vi vil i TU benytte sæson 19/20 til at re-tænke mærkeprøverne. Vi vil i den forbindelse indkalde alle trænere til et møde, hvor forskellige modeller vil blive fremvist og diskuteret, så vi sammen kan finde et system, der giver mening for både løbere, trænere og officials.

Vi sender en indkaldelse til ovenstående, så snart vi har en dato og en lokation på plads og håber selvfølgelig på, at alle trænere kan deltage. Ligeledes håber vi, at I alle vil tage godt imod den revideret mærkeprøvserie, der vil være gældende, indtil vi sammen finder en løsning, der giver mening for alle – især for løberne.

Afslutningsvis vil vi nævne, at der i starten af næste sæson vil være 2 mærkeprøver – en i øst og en i vest. Der vil være 14 dage mellem disse mærkeprøver, så ikke-beståede løbere har mulighed for at gå op 2 gange inden Efterårskonkurrencen.

Ved spørgsmål er I selvfølgelig meget velkomne til at kontakte os på mail: tekniskudvalg@danskate.dk.

Med venlig hilsen
Teknisk Udvalg

Generalforsamling 2018

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ASF

Mandag den 30/04 2018 kl. 18.00-20.00             

Generalforsamlingen vil finde sted i mødelokale 1 i Gigantium.

 

Klubben vil være vært for et lettere traktement kl. 17.30 – 18.00.

Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig på ilona.pedersen@a-s-f.dk

senest d. 20/4-18. Husk at angive antal spisende voksne og løbernavn.

  

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Bestyrelsens beretning
 • Indkomne forslag
 • Godkendelse af det reviderede regnskab
 • Valg i henhold til lovene
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Eventuelt

På valg:

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

2 suppleanter for 1 år

Formand for 2 år

Ikke på valg:

1 bestyrelsesmedlem for 2 år

1 kasserer for 2 år

 

Der gøres opmærksom på, at man Ikke har stemmeret ved restance i klubben

For at opnå stemmeret skal man have været betalende medlem i mindst 2 måneder.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Senest 8 dage før generalforsamlingen afsendes en endelig dagsorden.

Ovenstående dagsorden er gældende, såfremt der ikke er modtaget indkommende forslag.

 

 

 

 

ASF forlænger med Anton

ASFs bestyrelse har torsdag den 15. februar forlænget kontrakten med cheftræner Anton Velychko.

Kontrakten med Anton Velychko betyder, at klubben kan fortsætte den gode sportslige udvikling, som ASF er inde i for øjeblikket. Det giver arbejdsro, at vi allerede nu har kontrakten på plads, da Anton er en vigtig brik i klubbens visioner og målsætning for de kommende sæsoner. Anton er en vellidt person i klubben, og vi ser frem til et godt samarbejde.