Nyhedsbrev – juni 2018

Kære løbere og forældre

Så har vi sæsonens sidste nyheds-/infobrev.

Ændringer i bestyrelsen
Kim Christensen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Derfor ser den nye bestyrelse således ud:
Formand: Ilona Pedersen
Næstformand: Oleksander Mishukov
Sekretær: Michael Christensen
Kasserer: Heinz Bojer
Bestyrelsesmedlem: Michel Lycoops
1. suppleant: Mikael Lykkegaard

Derudover er der lavet mindre justeringer i Sports- og Koordineringsudvalg:
Sportsudvalg: Anton Velychko, Ilona Pedersen og Heinz Bojer.
Koordineringsudvalg: Oleksander Mishukov, Michel Lycoops, Mikael Lykkegaard og Michael Christensen.

 

Sommerferie
Bestyrelsen holder ferielukket i juli.

 

ASF Loyalitetsprogram
I den nye sæson bliver der muligt for at være med i Loyalitetsprogram, som vil give forskellige fordele og rabatter (der kommer en særskilt mail vedr. det).  Programmet er skabt på baggrund for at få flere til at støtte op omkring ASF og for at belønne de medlemmer, der hjælper til.

ASF-udvalg
Hermed en liste med nyoprettede udvalg, som du kan være en del af. Send en mail til bestyrelsen@a-s-f.dk, hvis du har lyst til at være med i en af de nedenstående udvalg. Der er begrænset antal medlemmer pr. udvalg, så tilmeldinger vil være efter først til mølleprincippet.

Skøjteudlejningsudvalg – Ansvarlig for skøjteudlejning i Gigantium/CWO, udarbejdelse af vagtplan, kontakt med Gigantium, AaB.

Festudvalg – planlægge, koordinere og afvikle sociale arrangementer for medlemmer.

Campudvalg – planlægge og gennemføre camps for medlemmer og/eller gæster fra andre klubber.

Konkurrenceudvalg – planlægge og gennemføre konkurrencer på hjemmebane, undersøge muligheder for deltagelse i udlands konkurrencer.

Sponsorudvalg – søge efter sponsorer, sælge bandereklamer, sørge for billeder til pressen samt PR.

Sociale medier-udvalg – ansvarlig for Facebook/Instagram/hjemmeside. Opdatere div. informationer. Lægge billeder op efter konkurrencer/camps/div. arrangementer i klubben.

Loyalitetsudvalg – udvikle og vedligeholde loyalitetsprogrammet.

Funskate-udvalg – backup for FS-ansvarlig, hjælp til konkurrencer.

Skøjteskoleudvalg – ansvarlig for nye medlemmer samt varetagelse af opgaver i Skøjteskolens træningstider (anbefales til forældre af løbere på Skøjteskolen).

Voksen/teen-udvalg – hjælpe de nye medlemmer med indmeldelser samt udlejning af skøjter/skabe.

Betalingssystem
Husk at tilmelde dit betalingskort. For at kunne overholde regler om Persondataforordning og mindske arbejdstimer på de administrative opgaver bliver kun den ene betalingsform muligt for betaling af kontingentet, indmeldelsesgebyret, depositum, skabs- og skøjteleje m.m. samt diverse arrangementer. Mobilepay vil stadig være mulig i ASF-shoppen. Ved manglende tilmelding af betalingskortet bliver vi nødsaget til at udmelde løber ud af klubben.

 

Holdopstilling og træningsplan
Træningsplanen bliver udsendt senest den 1. juli.

DSU-konkurrencer 2018/19
Oversigt over datoer og sted kun for DSU-konkurrencerne 2018/19. (Der tages forbehold for fejl og ændringer)

For M og K
Den 14.-16. september – Efterårskonkurrencen (sted ukendt)
Den 2.-4. november – JFM/JFC i Frederikshavn
Den 7.-9. december – DM i Odense (kun for M)
Den 11.-13. januar – Danmarks Cup i Vojens (kun for K)
Den 22.-24. marts – Friløbskonkurrencen i Gentofte

For Funskate og Skøjteskolen
Den 10.-11. november – Funskate 1 i Aalborg
Den 1.-2. december – Funskate 2 i Silkeborg
Den 9.-10. februar – Funskate 3 i Aarhus
Den 2.-3. marts – Funskate 4 i Odense

Hvilke konkurrencer Anton er med, vil der fremgå af Aktivitetsplanen (kommer i starten af sæsonstart).

Lukket gruppe på Facebook
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi nedlægger den Lukket gruppe, så vi har kun en ASF-gruppe på Facebook, som er synlig for alle.

Skabsnøgler
Vi skal rengøre og reparere alle skabe i starten af sæsonen. Derfor vil vi bede jer at tømme skabe samt aflevere nøgler i uge 33.

Sæsonstart
Træningen begynder igen onsdag den 1. august, men den officielle sæsonåbning er søndag den 19. august, så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Til sidst vil vi sige tak til alle for en fantastisk sæson og tak til dem, som brugte nogle frivillige timer i klubben.

God sommer
De bedste sommer hilsner
ASF bestyrelse

Posted in schedule_change and tagged .