Nyt fra Teknisk Udvalg

ASF videregiver hermed nedenstående information fra TU.

– – –

Kære klubber og trænere.

Sæsonen er nu ved at være slut, og vi har derfor i Teknisk Udvalg set nærmere på den nye mærkeprøveserie og haft vores planlagte 1. sæson-evaluering.

Vi har i denne evaluering lyttet til både kommentarer, direkte/inddirekte feedback og lignende fra både officials, udvalgsmedlemmer/bestyrrelse samt enkelte trænere, ligesom vi har udført statistik på både beståelsesprocenter, gennemsnits-GOE og –komponenter samt optalt antallet af elementer opnået med en lavere basisværdi fra konkurrencerne og sammenholdt disse med sidste år. 

Resultatet heraf kan opsummeres til 3 ting:

  • Det nuværende system har vist sig ikke at kunne sikre et solidt basisniveau

  • Det nuværende system stemmer ikke overens med konkurrencereglerne, hvilket gør, at trænere (og løbere) står i en situation, hvor de skal vælge mellem en god placering med en høj samlet score og intet mærke, eller en godkendt mærkeprøve og en ringere konkurrenceplacering grundet en lavere samlet score

  • Mange officials og trænere har opfattelsen, at mærkeprøverne ikke virker efter hensigten, og vi bør derfor som union re-tænke mærkeprøverne

Vi har derfor i TU arbejdet hårdt på at få løst ovenstående problematikker:

  • Mærkeprøvekravene strammes en smule fordelt på alle mærker i den vedhæftede revideret udgave

  • Videomærkeprøverne nedlægges og vil derfor ikke være mulige fremadrettet. TU anbefaler derfor at invitere en dommer på mesterskabsniveau eller højere ud i klubben i stedet, så løbere også kan få en mere personlig kontakt samt direkte kommentarer fra en official

  • Mærkeprøvekravene er nu sat til at stemme overens med konkurrencekravene, så ingen skal vælge mellem placering og mærke fremadrettet

Den revideret mærkeprøveserie er som nævnt vedhæftet denne mail og vil være gældende fra d. 15/4-18. Vær opmærksomme på at der fremadrettet forelægger et aktiveringskrav!

Forløbigt foreligger mærkeprøveserien kun på dansk. Vi er i TU i gang med at oversætte det hele i skrivende stund og sender det selvfølgelig ud, så snart det er muligt.

Det skal ligeledes nævnes, at der vil komme en opdatering hertil, så snart det nye GOE system (+5/-5) træder i kraft fra ISU, da der i mærkeprøveserien beskrives minimums-GOE for at bestå et mærke. Dette vil selvfølgelig ændre sig med de nye GOE’s og bliver implementeret så snart disse foreligger. Mærkeprøveindholdet vil dog ikke blive berørt heraf.

Vi vil i TU benytte sæson 19/20 til at re-tænke mærkeprøverne. Vi vil i den forbindelse indkalde alle trænere til et møde, hvor forskellige modeller vil blive fremvist og diskuteret, så vi sammen kan finde et system, der giver mening for både løbere, trænere og officials.

Vi sender en indkaldelse til ovenstående, så snart vi har en dato og en lokation på plads og håber selvfølgelig på, at alle trænere kan deltage. Ligeledes håber vi, at I alle vil tage godt imod den revideret mærkeprøvserie, der vil være gældende, indtil vi sammen finder en løsning, der giver mening for alle – især for løberne.

Afslutningsvis vil vi nævne, at der i starten af næste sæson vil være 2 mærkeprøver – en i øst og en i vest. Der vil være 14 dage mellem disse mærkeprøver, så ikke-beståede løbere har mulighed for at gå op 2 gange inden Efterårskonkurrencen.

Ved spørgsmål er I selvfølgelig meget velkomne til at kontakte os på mail: tekniskudvalg@danskate.dk.

Med venlig hilsen
Teknisk Udvalg
Posted in schedule_change and tagged .