Differenceret kontingent

Klubben har gennem mange år været ansvarlig for bemanding af skøjteudlejningen i Gigantium og på C.W. Obelsplads i samarbejde med AAB Ishockey. Indtægten for skøjteudlejningen har en stor betydning for klubbens økonomi og er ligeledes med til at minimere kontingentet for de enkelte medlemmer.

For at fordele arbejdsbyrden ligeligt mellem klubbens medlemmer, valgte klubben i 2014 at indføre Differenceret kontingent.

Differenceret kontingent betyder, at hvert medlem ved sæsonstart eller indmeldelse skal indbetale et depositum. Depositum tilbagebetales fra klubben når det pågældende medlem eller medlems forældre har bemandet skøjteudlejningen iht. retningslinjer for skøjteudlejningen.