Klubmærker og konkurrencer

Som ny løber eller forældre til en løber vil der ikke gå længe inden, du vil høre klubkammeraterne tale om klubmærker, basic-mærker og en masse andre mærker og konkurrencer. Dette kan være rigtig forvirrende. Vi vil derfor prøve at forklare det hele her.

MÆRKER:
Alle mærker er et udtryk, hvor langt den enkelte løber er i sin sportslige udvikling og dermed, hvilket trin man er på. Mærkerne bruges til at niveauinddele løberne til konkurrence og ofte ifm. holdplacering i klubben og inddeling på de enkelte hold.

Mærkerne skal altid tages i rækkefølge.

I ASF opererer vi med klubmærke 1 – 5, som alle repræsenterer, at man skøjter på begynderniveau.
Alle klubmærker er mærker, som bestås hjemme i klubben ifm. den daglige træning.

Derefter kommer Dansk Skøjteunions officielle mærker; basic 1, basic 2, bronze, sølv og guld.
DSUs basic 1-mærke tages hjemme i klubben til en mærkeprøve, mens de øvrige tages ifm. konkurrencer.
Ifm. basic 1 og 2-mærket kan disse tages som 1/2 mærker dvs. over to omgange, inden man får hele mærket.
For at tage DSU-mærkerne skal der betales et særskilt mærkeprøvegebyr til DSU, som sker via klubben.

KONKURRENCER:

På klubbens hjemmeside vil du altid kunne se, hvilke aktuelle invitationer vi har fået.
Tilmeldingsproceduren vil være forskellig afhængig af, om du stiller op til en FunSkate/begynderkonkurrence (tilmelding oftest gennem klubben) eller K-/M-konkurrence (altid personlig tilmelding og hvor der også skal købes en årlig løberlicens).
Er du i tvivl om, hvordan du tilmelder dig, så tag fat i en af klubkammeraterne eller et bestyrelsesmedlem.

Der findes 2 former for og 4 typer af konkurrencer.

Former:
1. DSU arrangerer hvert år en række konkurrencer for både begyndere og konkurrence-/mesterskabsløbere.
2. En række klubber arrangerer hvert år en række privatkonkurrencer for både begyndere og konkurrence-/mesterskabsløbere.

Typer:
1. FunSkate/ begynderkonkurrencer, hvor alle kan deltage. Iftm. FunSkate skal løberen dog have klubmærke 2 for at kunne deltage. Da FunSkate-konkurrencerne er en rigtig god mulighed for at få en fornemmelse af, hvad det vil sige at være til konkurrence, vil vi gerne opfordre ALLE vores begyndere til at deltage i dem.
2. K-konkurrencer, hvor alle med basic 1 og opefter kan deltage.* For de fleste vil K-konkukrrencerne være første bekendtskab med niveauet over begynderkonkurrencerne og FunSkate. Af selvsamme grund er løberens erfaringer fra begynderkonkurrencerne rigtig gode at have med, når løberen står i sin første K-konkurrence. Et godt råd er at tage en snak med træner og familien om, løberen er klar til at tage springet ind i K-konkurrencerne, da niveauet er højere og man samtidig ikke bagefter har mulighed for at gå tilbage til begynderkonkurrencerne efter man har deltaget i en K-konkurrence.
3. M-konkurrencer, hvor alle med bronzemærke og opefter kan deltage.* De fleste M-løbere vil tidligere have stillet op i en eller flere K-konkurrencer, inden de når hertil.
4. Internationale konkurrencer, hvor der er stor forskel på, hvilke adgangskrav der gælder for at kunne stille op. Således kan man deltage i nogle internationale konkurrencer med basic 1-mærke, mens andre kun er for de allerbedste.

 

*Der kan gives dispensation til en løber til at stille op i den pågældende række, selvom mærket ikke er bestået helt. Dette vil altid være afhængig af løberens alder.