Udmeldelse skal ske online for at være gyldig. En kopi af registrering sendes til

okonomi@a-s-f.dk