Book – Funskate-Enetime (Linea)

Der kan bookes enetime á 45 min. med istræning i IS-træningshal. Træningen afvikles af ASF’s assistenttræner, Linea.

Enetimen kan bookes med udgangspunkt i et af to forhold – ved nyt program eller ved general træning og finpudsning af program op til Funskate-konkurrence eller DSU Basic 1 mærkeprøve for de løbere, der er tilknyttet F1+, F1 eller F2. Enetimen skal bidrage til et større udbytte i relation til dit nuværende skøjteløb og dermed forbedre dit skøjtemæssige niveau, da fokusset for skøjtetræningen er på dig som løber. Kort sagt – en fordelagtig og enestående mulighed for på sigt at opnå bedre resultater inden for skøjteløb.

Enetimen bookes online via nedenstående blå knap (Book).

Enetimer for Funskate-løbere afvikles som udgangspunkt søndag morgen/formiddag i tidsrummet 7.30-9.45, hvilket svarer til at der kan afvikles enetime for tre Funskate-løbere søndag. Enetime søndag morgen/formiddag skal bookes senest 24 timer inden start af enetimen.

Udover søndag morgen/formiddag har Funskate-løbere dog også mulighed for at booke enetime mandag eftermiddag samt enetime lørdag morgen. Det er dog kun muligt at booke enetime mandag eftermiddag eller enetime lørdag morgen, hvis den pågældende enetime ikke er blevet booket af en Konkurrence- eller Mesterskabsløber. Det er desuden først muligt at booke enetime mandag eftermiddag og enetime lørdag morgen fra 48 timer inden start af enetimen til 24 timer inden start af enetimen. Der er således et "window" på 24 timer, hvor ikke-bookede enetime mandag eftermiddag og enetime lørdag morgen kan bookes af Funskate-løbere.

Al booking af enetimer lukker 24 timer inden start af enetimen.

Der kan maks. bookes 1 enetime ad gangen, og det vil først være muligt at booke en ny enetime, når enetimen er afviklet. Enetimen er registreret og accepteret, når betalingen er gennemført. Af hensyn til skader mv. anbefales det, at løberen har varmet op inden enetimen påbegyndes. Det kræves desuden, at løberen møder frisk, veloplagt og samarbejdsvillig til istræningen samt respektabel omklædt og med opsat hår.

Pris pr. enetime á 45 min: 250,00 kr.

OBS: Det er IKKE tilladt at booke enetime med mindre, at det på forhånd er aftalt med assistenttræner, Linea, at der planlægges med booking af enetime.

OBS: Booket enetime refunderes ikke, ej heller ved sygdom mv.

OBS: Bliver løberen forhindret i at møde til den planlagte, betalte enetime, er løberen forpligtet til at give assistenttræner, Linea, besked om fraværet hurtigst muligt, så Linea ikke møder til enetimen forgæves.