Skøjteudlejning

Følgende fordelingsnøgle er gældende for sæson 2023/2024:

Voksen/Teen2 skøjtevagter
Teen Begynder2 skøjtevagter
Skøjteskole / Skøjteskole+3 skøjtevagter
Funskate 4 skøjtevagter
Konkurrence 4 skøjtevagter
Mesterskab 4 skøjtevagter

Familie-/Husstandsrabat:

Det er muligt at få "rabat på antal skøjtevagter", hvis man som løber har søskende, mor eller far, der også er tilmeldt et hold i Aalborg Skøjteløberforening. En familie skal dække det antal skøjtevagter, som familiemedlemmet med flest skøjtevagter har samt halvdelen af det antal skøjtevagter, som familiemedlemmet med færrest skøjtevagter har.

Fiktive eksempler:

Husstand med K1-løber og Skøjteskole-løber: 4 skøjtevagter + 2 skøjtevagter = 6 skøjtevagter

Husstand med M-løber og Voksen/Teen-løber: 4 skøjtevagter + 1 skøjtevagt = 5 skøjtevagter

Husstand med K3-løber og F2-løber: 4 skøjtevagter + 2 skøjtevagter = 6 skøjtevagter

Der må kun stå én fra hver familie på hver vagt.

Da skøjteudlejningen har stor betydning for klubbens økonomi, eksistens og virke, ser vi os nødsaget til at opkræve et gebyr på 500 kr. pr. vagt, hvis du ikke har meldt dig til det påkrævede antal vagter, eller ikke bemander vagten i det påkrævede tidsrum.

Sidste frist for booking af skøjtevagter uden at blive opkrævet gebyr er fredag d. 1. december 2023.

I forbindelse med skøjteudlejningen i Gigantium findes to muligheder for vagt: Skøjteudlejning inkl. billetsalg og Skøjteslibning.

Du må naturligvis meget gerne byde ind på flere vagter end de påkrævede, da al hjælp er påskønnet.
Husk, at skøjteudlejningen er en rigtig god og hyggelig måde at lære nogle af de andre medlemmer og forældre at kende på.

Nedenstående finder du hjælp til de forskellige opgaver.

VIGTIGT:
Bliver du forhindret i at tage din vagt eller du har taget for mange, er du selv ansvarlig for at finde en afløser blandt de andre forældre og medlemmer.

Skøjteudlejning

Gigantium


Skøjteudlejning

C. W. Obels Plads


Aktivitetsvagter

Klargørelse af madboden

 • Fjerne Pirates-ting.
 • Opsætning af priser/skilte.
 • Opfyldning af fødevarer og service.

 

Klargørelse af gaveboden

 • Lave gaver og slikposer.
 • Pakke roser.
 • Opsætning af prisskilte.

 

Klargørelse af hallen

 • Opsætning af bander.
 • Opstilling af borde, stole og gadeskilte.
 • Pynte op i Arenaen og gangarealer (lys, rød løber, strandflag, blomster).
 • Rydde op og tømme skraldespande.
 • Gøre område klar til blomsterpiger – 2 kurver til gaver og 4 tæpper.
 • Klargøre dommerpanelet iht. krav fra DSU.
 • Finde ting frem til præmieceremoni (podiet, rød løber, puder).

 

Klargørelse af klublokale og omklædningsrum

 • Opsætning af skilte.
 • Oprydning.
 • Opstilling af borde og stole.
 • Opfyldning af drikkevarer og snacks til officials og hjælpere.

 

Bemanding i madboden

 • Opfyldning og salg af maden.

 

Bemanding af gavebod 

 • Opfyldning og salg af gaver.

 

Blomstermor

 • Sørge for at blomsterpiger er til vagtstart og i aftalt outfit (nederdel fra ASF/klubjakke og skøjter).
 • Åbne/lukke døren til isen.

 

Blomsterpiger

 • Møde ½-time før vagtstart iført aftalt  outfit (røde nederdel kan hentes skøjteskolens åbningstid den 29.1) og opsat hår.

 

Servicere officials / Oprydning

 • Opfyldning af snacks, vand, kaffe og te til dommerpanel, klublokalet, blomsterpiger, speaker, trænere.
 • Tømme skraldespande efter behov i arenaen, spiseområder, klublokaler og omklædningsrum.

 

Bagning og Levering af frugt/grønt

 • Afleveres lørdag eller søndag morgen i boden senest kl. 10.
 • Bagning af 25 - 30 stk. kage (bradepande eller enkeltstykker)
 • Bagning af 20 pølsehorn
 • Bagning af 20 pizzasnegle
 • Levering af 15 stk. frugt/grønt

YouTube videoer

 

Her kan du finde YouTube videoer over de forskellige opgaver, samt hvordan de udføres

Nøgleskab