Klubmærker og konkurrencer

Som ny løber eller forældre til en løber vil der ikke gå længe inden, du vil høre klubkammeraterne tale om klubmærker, basic-mærker og en masse andre mærker og konkurrencer. Dette kan være rigtig forvirrende. Vi vil derfor prøve at forklare det hele her.


Mærker

Alle mærker er et udtryk, hvor langt den enkelte løber er i sin sportslige udvikling og dermed, hvilket trin man er på. Mærkerne bruges til at niveauinddele løberne til konkurrence og ofte ifm. holdplacering i klubben og inddeling på de enkelte hold.

Mærkerne skal altid tages i rækkefølge.

I ASF opererer vi med klubmærke 1 - 5, som alle repræsenterer, at man skøjter på begynderniveau.

Alle klubmærker er mærker, som bestås hjemme i klubben ifm. den daglige træning.

Derefter kommer Dansk Skøjteunions officielle mærker; basic 1, basic 2, bronze, sølv og guld.

DSUs basic 1-mærke tages hjemme i klubben til en mærkeprøve, mens de øvrige tages ifm. konkurrencer.

Ifm. basic 1 og 2-mærket kan disse tages som 1/2 mærker dvs. over to omgange, inden man får hele mærket.

For at tage DSU-mærkerne skal der betales et særskilt mærkeprøvegebyr til DSU, som sker via klubben.


Konkurrencer

På klubbens hjemmeside vil du altid kunne se, hvilke aktuelle invitationer vi har fået.

Tilmeldingsproceduren vil være forskellig afhængig af, om du stiller op til en FunSkate/begynderkonkurrence (tilmelding oftest gennem klubben) eller K-/M-konkurrence (altid personlig tilmelding og hvor der også skal købes en årlig løberlicens).

Er du i tvivl om, hvordan du tilmelder dig, så tag fat i en af klubkammeraterne eller et bestyrelsesmedlem.

Der findes 2 former for og 4 typer af konkurrencer.

Former:

  1. DSU arrangerer hvert år en række konkurrencer for både begyndere og konkurrence-/mesterskabsløbere.
  2. En række klubber arrangerer hvert år en række privatkonkurrencer for både begyndere og konkurrence-/mesterskabsløbere.

Typer:

  1. FunSkate/ begynderkonkurrencer, hvor alle kan deltage. Iftm. FunSkate skal løberen dog have klubmærke 2 for at kunne deltage. Da FunSkate-konkurrencerne er en rigtig god mulighed for at få en fornemmelse af, hvad det vil sige at være til konkurrence, vil vi gerne opfordre ALLE vores begyndere til at deltage i dem.
  2. K-konkurrencer, hvor alle med basic 1 og opefter kan deltage.* For de fleste vil K-konkukrrencerne være første bekendtskab med niveauet over begynderkonkurrencerne og FunSkate. Af selvsamme grund er løberens erfaringer fra begynderkonkurrencerne rigtig gode at have med, når løberen står i sin første K-konkurrence. Et godt råd er at tage en snak med træner og familien om, løberen er klar til at tage springet ind i K-konkurrencerne, da niveauet er højere og man samtidig ikke bagefter har mulighed for at gå tilbage til begynderkonkurrencerne efter man har deltaget i en K-konkurrence.
  3. M-konkurrencer, hvor alle med bronzemærke og opefter kan deltage.* De fleste M-løbere vil tidligere have stillet op i en eller flere K-konkurrencer, inden de når hertil.
  4. Internationale konkurrencer, hvor der er stor forskel på, hvilke adgangskrav der gælder for at kunne stille op. Således kan man deltage i nogle internationale konkurrencer med basic 1-mærke, mens andre kun er for de allerbedste.

*Der kan gives dispensation til en løber til at stille op i den pågældende række, selvom mærket ikke er bestået helt. Dette vil altid være afhængig af løberens alder.