Medlems Info

Retningslinjer for alle ASF's medlemmer og trænere:

 

Alle ASF's medlemmer og trænere forventes at behandle hinanden i gensidig respekt på og udenfor isen.

Alle er ansvarlige for at træningen afvikles på en forsvarlig måde og at instrukser fra trænerne følges efter bedste evne. Det forventes at de rutinerede løbere er deres ansvar bevidst som forbilleder og kulturbærere for klubbens nye og yngre medlemmer, både med træningsindsats og omgangstone.

Alle har et ansvar for at nye løbere samt løbere der skifter hold, føler sig velkommen og hurtigst muligt falder til i fællesskabet.

Klubbens medlemmer forventes at yde en træningsindsats der står i forhold til de hold de træner på.

Vi forventer at vores medlemmer og deres forældre er gode ambassadører for klubben, når de repræsenterer denne og færdes i hallen i det daglige, ved bl.a. at udvise respekt overfor trænere, officials, løbere, andre forældre og personer, der er tilstede fra såvel ASF som andre klubber.