Invitationer

ASF's bestyrelse har valgt at offentliggøre alle invitationer, vi modtager fra andre foreninger. Dette valg har vi truffet, da vi mener, det må være op til den enkelte løber og dennes forældre at vælge, hvad de ønsker at deltage i. Eftersom vi vil bestræbe os på (forholdsvis ukritisk) at lægge alle disse tilbud ud på hjemmesiden, vil vi dog gerne fastslå, at vi i bestyrelsen hverken kan eller vil stå til ansvar for kvaliteten af de enkelte tilbud.

Se endvidere ASF's aktivitetskalender for information om hvilke konkurrencer, der sendes en træner med til.